Mar-Bud s.c.

Co musisz wiedzieć o fotowoltaice

Podstawą bezpośredniego wytwarzania prądu elektrycznego z promieni słonecznych jest zjawisko fotoelektryczne.

Pierwsze eksperymenty nad oddziaływaniem światła na elektrony (nośniki prądu elektrycznego) prowadził już pod koniec XIX wieku Heinrich Hertz, lecz pierwsze prawo dotyczące zjawiska fotoelektrycznego sformułował rosyjski fizyk Aleksandr Stoletow, który potwierdził, że ilość generowanego prądu przez element fotoelement jest proporcjonalna do natężenia padającego na niego światła.

W praktyce zjawisko to wykorzystywane jest najczęściej w ogniwach fotowoltaicznych, które zbudowane są z tzw. złącza półprzewodnikowego powstałego poprzez połączenie dwóch rodzajów półprzewodników typu n i p.

Gdy na połączenie dwóch takich półprzewodników pada promieniowanie słoneczne to fotony o odpowiednio dużej energii powodują przejście elektronów z obszaru typu p do obszaru typu n wskutek czego powstaje różnica potencjałów.

Przypomnijmy, że różnica potencjałów jest niezbędna do przepływu prądu elektrycznego. Na rynku obecne są różne rodzaje ogniw fotowoltaicznych kilku generacji.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych