Mar-Bud s.c.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Odnawialnych Źródeł Energii

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku odbyły się 47 Targi Budowlane w Bielsku-Białej "Twój Dom 2015". Podczas tegorocznych targów nasza firma zdobyła nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za ideę budowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w Bujakowie. Dziękujemy.

Informacje o postępach prac można oglądać na www.obr-oze.pl . Zapraszamy !

Zespół na stanowisku na 47 Targach Budowlanych w Bielsku-Białej Twój Dom 2015Nagroda dla idei budowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w BujakowieWizualizacja Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w BujakowieStanowisko na 47 Targach Budowlanych w Bielsku-Białej Twój Dom 2015Instalacje fotowoltaiczne na 47 Targach Budowlanych w Bielsku-Białej Twój Dom 2015Panele fotowoltaiczne i inwertery SMA na 47 Targach Budowlanych w Bielsku-Białej Twój Dom 2015